Zorg

Vgib ondersteunt zorgorganisaties bij het beheersen van de kosten en kwaliteit van gebouwen. Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we onze specialismen brandveiligheid en meerjaren onderhoud (MJOP) volledig aangepast aan de specifieke situatie binnen verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Zo bent u verzekerd van gedegen oplossingen die aansluiten bij uw vraag, nuchter en pragmatisch.

Knelpunt: brandveiligheid zorggebouwen bij krimpende budgetten

Veel zorggebouwen voldoen momenteel niet aan de eisen op het gebied van (brand)veiligheid. Directies nemen hiermee bewust of onbewust een groot risico. Zij zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid van hun cliënten. De bezuinigingen maken het buitengewoon lastig om weloverwogen keuzes te maken. Onze kracht is dat we u niet alleen adviseren over de veiligheid van uw gebouw, maar ook zorg dragen voor inzicht in de kosten en de implementatie van verbeteringen. Zo bieden we u de kortste en meest efficiënte weg naar een brandveilig pand.

> Lees meer over brandveiligheid zorginstellingen

> Case: Vgib maakt ruim 1000 locaties brandveilig voor Promens Care

Strategisch én operationeel advies

We bieden directies het overzicht en inzicht dat nodig is voor realistische verbeterplannen. Tegelijkertijd schakelen we met technische en facilitaire diensten over de operationele uitvoering daarvan. Zo zijn we een vaste gespreks- en sparringpartner op alle niveaus binnen uw zorgorganisatie. Met als resultaat: haalbare plannen en soepele implementaties.

Ontdek vandaag nog wat we voor uw zorgorganisatie kunnen betekenen. Neem dan contact op met Vgib via info@vgib.nl of 0344-643981.