vgib_site_zorg

Stel een vraag

Zorg

Veranderingen in de financiering van de AWBZ en de WMO dwingen organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg om het aanbod van vastgoed te herzien. Door de maatregelen ontstaat aan de ene kant leegstand in traditionele verzorgingstehuizen en aan de andere kant een tekort aan huisvesting voor cliënten met hogere zzp’s.<

Vgib reageert op actuele ontwikkelingen in de zorg.

  • Brandveiligheid.Gebouwen toetsen op de wet- en regelgeving, organisaties adviseren over aanvullende risico beperkende maatregelen en projectleiding bij uitvoering van herstelwerkzaamheden.
  • Duurzaamheid.Begeleiding van directies en management bij visievorming en strategie.
  • Extramuralisering.Advisering over de transitie van verpleeg- en verzorgingstehuizen naar zelfstandige woonruimten.
  • Financieel inzicht. Opstellen van MJOP’s op basis van de NEN2767 en prioriteren op basis van risico categorieën.

Stel een vraag