Goed beleid is zorgen dat mensen met aandacht de juiste dingen doen.

- Rolf Hornes

Stel een vraag

  Bedrijven

  In het grootbedrijf geldt voor de huisvesting naast de primaire functie nog een belangrijk secundair item. Het vastgoed is imago-ondersteunend en representeert de kernwaarden. Opdrachtgevers in dit marktsegment zijn uiterst kritisch op de kwaliteit en efficiency van de huisvesting.

  Vgib reageert op actuele thema’s in bedrijfshuisvesting.

  • Tekeningenbeheer. Een digitaal dossier met efficiënte werkprocessen voor tekeningenbeheer.
  • Brandveiligheid. Advies aan bedrijven over brandveiligheid, bemiddeling bij handhavingstrajecten en begeleiding van brandveiligheidsprojecten.
  • Ruimtebeheer. Ruimtestaten samenstellen voor Multi tenantpanden volgens de NEN 2580 en verdeelsleutels maken om huisvestingskosten evenredig over verschillende organisaties of bedrijfsonderdelen te spreiden.

  Stel een vraag