Vraag een whitepaper aan

  Disclaimer

  Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Vgib Onderhoudsmanagement B.V. en de met haar verbonden maatschappijen of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

  Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

  Merken
  Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Vgib onderhoudsmanagement B.V. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

  Verkrijgbaarheid van producten
  Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

  Inhoud
  De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Vgib onderhoudsmanagement B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

  Aan de site gekoppelde sites
  Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Vgib onderhoudsmanagement B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel Vgib onderhoudsmanagement B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, is Vgib onderhoudsmanagement B.V., noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Vgib onderhoudsmanagement B.V. of de met haar verbonden bedrijven. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken.

  Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
  De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, zijn de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

  Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Hieronder staan de cookies die onze site op uw computer opslaat en welke informatie daarin opgeslagen wordt.

  • w3tc_referrer : deze cookie wordt gebruikt door ons caching system W3 Total Cache, en is essentieel  om de website sneller te laden. De cookie vervalt na het sluiten van de browser.
  • _utma : wordt gegenereerd door Google Analytics. Deze cookie helpt ons het aantal unieke bezoekers op onze website te tellen. Cookie vervalt na 24 maanden.
  • _utmb : wordt gegenereerd door Google Analytics. Deze cookie help ons om de tijd te registreren die een bezoeker op de website doorbrengt. Elke keer wanneer een bezoeker naar een volgende pagina binnen de site surft zal deze cookie updaten. Zo weten we wanneer en hoe lang de bezoeker op onze site aanwezig is. Verloopt na het verlaten van de site.
  •  _utmc : wordt gegenereerd door Google Analytics. Zelfde als _utmb, we gebruiken deze Google Analytics cookie om de tijd van website bezoekers te kunnen meten. Expires 30 minutes after the end of the session.
  • _utmz : wordt gegenereerd door Google Analytics. Deze cookie helpt ons om te analyseren hoe de bezoeker ons gevonden heeft. Verloopt na 6 maanden.

  De beheerder van de gegevens is:

  Vgib onderhoudsmanagement B.V.

  44 R.I. straat 10

  4051 AR Ochten

  info@vgib.nl