Stel een vraag

  10 tips voor een brandveilige zorginstelling

  Brandveiligheid in zorginstellingen is een onderwerp wat niet te licht moet worden opgevat. Tien tips om optimaal brandveiligheid in te zetten.

  1 Inzicht in de risico’s
  Maak een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Hiermee kan een zorginstelling de risico’s in kaart brengen en hierna vervolgmaatregelen treffen.

  2 Ontruimingsoefeningen
  Door regelmatig ontruimingsoefeningen te houden, krijgt de organisatie inzicht in de capaciteit en slagkracht van de medewerkers en van de zwakke punten in het ontruimingsproces.

  3 Horizontaal verplaatsen
  Indien er niet genoeg medewerkers voorhanden zijn om de bewoners naar buiten te brengen, is horizontale verplaatsing een prima alternatief. Voorwaarde is dat de verdieping, waar de bewoners heen worden gebracht, over (sub)brandcompartimenten beschikt.

  4 Verticaal ontruimen
  In instellingen voor mensen met een verminderde fysieke mobiliteit, bieden evacuatiematrassen een uitkomst.

  5 Handmelders
  Handmelder moeten op de juiste hoogte hangen en herkenbaar zijn. Vanzelfsprekend dient hier geregeld mee geoefend te worden.

  6 Denk aan doven en slechthorenden
  Leg een speciaal alarmsysteem met een flits- of trilsysteem voor doven en slechthorenden.

  7 Brandbeperking
  Sprinklers, watermist, compartimentering en BHV’ers die ramen en deuren sluiten kunnen een brand beperken.

  8 Vluchtroute
  In zorginstelling moeten extra maatregelen worden genomen voor vluchtroutes, zodat mensen de vluchtroutes gemakkelijk kunnen vinden en doorlopen.

  9 Noodverlichting
  Maak de overgang van donkere naar lichte ruimte niet te heftig, anders raken bewoners gedesoriënteerd.

  10 Nooddeuren
  Oefen regelmatig met het openen van de nooddeuren. Slechtzienden hebben er baat bij als de nooddeur qua kleur onderscheidend is van de rest.

  Stel een vraag