Duurzaamheid Vgib

Stel een vraag

Digitaal dossier De Woonplaats

Woonplaats werkt bij de opslag en beheer van gebouwdossiers met FMIS van Axxerion. De corporatie zoekt professionele ondersteuning bij de opzet en invulling de digitale dossiers.

Vgib hanteert een praktische checklist met daarin onderscheid in een ‘dood’ en ‘levend’ archief. Van elk levend dossier is bekend wie verantwoordelijk is voor de actualisatie. Het nieuwe hoofdkantoor aan de Zuiderval fungeert als pilotproject. Vgib beoordeelt de informatie en bedenkt de structuur voor opslag in FMIS.

dewoonplaatsproject

 • Meer informatie

  Neem contact op met:
  Rolf Hornes
  Telefoon: 0344 - 64 39 81
 • Deel of mail deze casestudy

 • Meer informatie

  Neem contact op met:
  Rolf Hornes
  Telefoon: 0344 - 64 39 81
 • Deel of mail deze casestudy

Stel een vraag