Stel een vraag

  Bedrijfslasten corporaties sterk gedaald

  De bedrijfslasten van corporaties zijn in 2015 met 8,5 procent gedaald, blijkt uit de Aedes benchmark.

  Voor de gehele sector is dit een verlaging van bijna 190 miljoen euro. Over het algemeen zijn de bedrijfslasten van de grotere corporaties meer gedaald dan van de kleine corporaties.

  Corporaties besteedden gemiddeld in 2015 853 euro per verhuureenheid aan beïnvloedbare bedrijfslasten. De Aedes-benchmark laat de niet-beïnvloedbare lasten buiten beschouwing. Corporaties hebben immers geen invloed op deze posten.

  De bedrijfslasten zijn opgebouwd uit vijf posten:
  • Personeelslasten.
  • Overige bedrijfslasten.
  • Leefbaarheidsuitgaven.
  • Saldo lasten en baten servicecontracten.
  • Overige bedrijfsopbrengsten.

  In 2015 bedroegen de personeelslasten 358 euro per vhe. Deze zijn in twee jaar het sterkst gedaald met ruim een kwart.

  Aan de benchmark werkten 309 corporaties mee aan minimaal één prestatieveld. Zij vertegenwoordigen 97,5 procent van alle verhuureenheden in de sector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

  pdf_logo Benchmark Aedes 

  aedes-benchmark

  Stel een vraag