Nieuwe woonvormen voor ouderen

Vraag een whitepaper aan

  Blog: Nieuwe woonvormen voor ouderen

  Vgib adviseert en begeleidt woningcorporaties bij het seniorproof maken van woningen. Hierbij hebben we o.a. te maken met nieuwe woonvormen voor ouderen, zoals volledig pakket thuis (vpt) en geclusterd wonen. Innovatieve ontwikkelingen, die vragen om een nauwe samenwerking tussen maatschappelijke partijen.

  Vpt en geclusterd wonen zijn vernieuwende opties voor ouderen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen, ook niet met thuiszorg, maar die niet naar een verpleeghuis willen of kunnen. Wij adviseren opdrachtgevers en begeleiden ze bij de nodige aanpassingen in de woningvoorraad.

  Wat is er nieuw?
  Van oudsher zien we de volgende stappen in hoe ouderen wonen:

  • Stap 1: Mensen wonen thuis en worden ouder, het huis wordt aangepast.
  • Stap 2: Corporatie wil flat ombouwen naar seniorencomplex.
  • Stap 3: Mensen hebben thuiszorg nodig.
  • Stap 4: Mensen kunnen niet meer thuis wonen en gaan naar een verpleeghuis.

  De ondersteuning thuis valt bij stap 1 en 2 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zorgen er hiermee voor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Vgib heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen bij de nodige aanpassingen aan woningen bij stap 1 en 2.

  Bij stap 3 krijgen de ouderen thuiszorg via de verzekering en wijkzorg. Stap 4 valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Maar tussen stap 3 en 4 ontstaan nu nieuwe woonvormen:

  • vpt (volledig pakket thuis)
  • geclusterd wonen

  Deze innovatieve woonvormen kunnen niet door één partij alleen worden opgepakt. Het is een samenwerking tussen verschillende maatschappelijke partijen.

  Vpt
  De woonvorm vpt kan plaatsvinden in een normaal woonhuis, waar via de Wmo woningaanpassingen zijn gemaakt – als de bewoner een (complexe) somatische aandoening heeft. Als het gaat een om een psychogeriatrische aandoening, dan kan dit alleen in een woonvorm waarbij meer mensen samenwonen.

  De woonvorm vpt is iets anders dan een verpleeghuis:

  • mensen kunnen nog deels voor zichzelf zorgen
  • mensen kunnen (wellicht) nog zelf koken
  • er is een zorgteam aanwezig
  • er is een verdere vorm van zorgdomotica
  • er is een gezamenlijke huiskamer / ontmoetingsruimte
  • en bovenal: de bewoner betaalt huur en krijgt de zorg apart

  Deze vorm moet nog verder doorontwikkeld worden. Er spelen veel vragen, zoals: wie bouwt en wie verhuurt? Wie doet de administratie? Wat valt onder de Wlz en wat mag je doorberekenen in de servicekosten? Een interessante ontwikkeling waar ook Vgib graag een rol in speelt.

  Geclusterd wonen
  Verschillende ouderen – met en zonder zorgvraag – wonen bij elkaar. Zij zijn over het algemeen zelfredzaam en helpen elkaar. Een klein team zorgverleners ondersteunt ze daarbij, samen met vrijwilligers. Vaak wonen er studenten tussen de ouderen – of is er een wijkpunt met activiteiten. Dit is een ultieme samenwerking tussen corporatie, maatschappelijk werk, zorgpartijen en de gemeente.

  Meer informatie?
  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over nieuwe woonvormen voor ouderen? Neem contact op met Vgib via e-mail info@vgib.nl. Wij helpen u graag verder.

  Stel een vraag