Stel een vraag

Brand en bouwtoezicht

Met de grote brand in Londen in het achterhoofd is de vraag actueel: hoe het in Nederland met de brandpreventie is geregeld. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over een nieuwe wet waarin het toezicht op de bouwvoorschriften wordt geregeld met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Hoe is het in Nederland gesteld met de brandveiligheid van woontorens? Dit vroegen veel partijen zich af na het grote drama in het Grenfell-toren in Londen. Hierbij vielen 79 doden, een aantal dat waarschijnlijk nog oploopt.

In het Bouwbesluit van 2012 is de veiligheid van gebouwen vastgelegd. Belangrijke factoren bij brandveiligheid zijn: de alarmering, de vluchtwegen en de snelheid van de verspreiding van de brand. In Nederland geldt – in tegenstelling tot Engeland – dat de gemeente verantwoordelijk is voor de vergunning én voor het toezicht. De gemeente, om specifiek te zijn de dienst Bouw en Woningtoezicht, legt de controle in handen van de brandweer.

Dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. 4 juli debatteert de Eerste Kamer over de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Deze is begin dit jaar goedgekeurd. Het toezicht – nu nog in handen van de brandweer – wordt in het nieuwe wetsvoorstel overgedragen aan de Kwaliteitsborger (privaat bedrijf) die wordt ingehuurd door de vergunninghouder. De private kwaliteitsborger ziet toe of de bouwvoorschriften worden nageleefd. Als dat niet het geval is, wordt geen verklaring van goedkeuring afgegeven. Wat zoveel betekent dat het gebouw niet gebruikt of bewoond kan worden.

Het ministerie meent dat het wetsvoorstel de positie van de (eind)gebruiker versterkt. Daarnaast meent zij dat door de toenemende complexiteit in de bouw eens herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk is. Gemeenten staan niet te trappelen als het om de private Kwaliteitsborger gaat. Zij menen dat het lastig is om in te grijpen als ze zelf geen rol meer spelen bij de toetsing van de plannen en het toezicht op de bouw.

Meer informatie: Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Stel een vraag