Stel een vraag

  Brand? Neem de lift!

  Zijn mening is op zijn zachts gezegd opmerkelijk te noemen. Lector brandpreventie van de Brandweeracademie René Hagen pleit ervoor dat ouderen bij brand juist wél de lift nemen.

  Ouderen hebben dan een grotere overlevingskans dan dat ze moeten wachten tot ze gered worden door de brandweer, meent Hagen. Opmerkelijk, want het druist tegen alle huidige regels van mensenredders en liftbouwers in.

  Hagen vindt dat bij brand in een seniorencomplex de lift juist de meest veilige en enige vluchtweg voor een oudere is, die niet in staat is om via een trap te vluchten.
  Er is qua brandveiligheid in seniorencomplexen geen rekening mee gehouden dat er ook zelfstandige ouderen wonen. Zij moeten zich zelf zien te redden, weet de lector.
  Sterker nog: “Er is vaak geen personeel. De senioren nu wonen voornamelijk zelfstandig.”

  De cijfers over brand in seniorencomplexen liegen er niet om. Senioren zijn 2,7 keer zo vaak het slachtoffer van een fatale woningbrand dan andere leeftijdsgroepen.
  Hagen ziet ook dat het vluchten via de lift niet het meest ideale scenario is, maar
  op korte termijn is het waarschijnlijk de oplossing voor de ’ontvluchtingsproblematiek’.

  Bron: Leidsch Dagblad

  Stel een vraag