Stel een vraag

  Circulaire economie in beginfase

  Tijdens het congres Business Modellen Circulaire Economie presenteerde professor Jan Jonker een onderzoek naar de circulaire economie en bijbehorende business modellen. Er wordt vooralsnog veel over gedacht en geschreven, maar in de alledaagse praktijk is er nog veel te doen, is de eerste conclusie.

  De Circulaire economie streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit brengt nieuwe ondernemingskansen met zich mee zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en innovatie van producten en diensten.

  Circulair is meer dan recyclen; bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat laatste betekent dat in de hele keten veranderingen moeten plaatsvinden.

  Drie belemmeringen
  Bij het werken aan de circulaire economie noemen respondenten volgens de onderzoekers de navolgende drie punten die een belemmering vormen voor de realisatie:
  – Gebrek aan financiering
  – Tegenwerkende regelgeving
  – Partijen in de waardeketen zijn er niet klaar voor

  Bevindingen
  Uit het pilotonderzoek blijkt dat – ondanks de groeiende belangstelling – de feitelijke praktijk van het organiseren van de circulaire economie zich nog in de beginfase bevindt.

  Er is weliswaar sprake van een groeiend aantal conceptuele business modellen, maar de praktijk laat vooral een beeld zien waarin de Circulaire economie is gebaseerd op principes als re-duce en re-cycle. Circulaire business vindt voornamelijk plaats door recyclen, energiebesparing en grondstoffenreductie

  Van een duidelijke strategie of turn key-organisatiemodellen rond het sluiten van kringlopen is amper sprake. De verwarring over wat de circulaire economie betekent en of dit nu een organisatie-opgave is of een samenwerkingsopgave blijkt eveneens groot.

  Circulair ondernemen is vaak gebaseerd op traditionele verdienmodellen. Voor een doorbraak moeten er nog grote stappen worden gezet.

  Download de PDF Circulaire Businessmodellen

  Stel een vraag