Stel een vraag

  De strijd tegen de Duizendknoop

  De Japanse Duizendknoop is veelvuldig in het nieuws. De plant kost Nederlandse gemeenten handenvol geld, maar een eenduidige manier om de plant te bestrijden is er niet.

  De krantenknoppen liegen er niet om: ‘Duizendknoop kost veel geld’ en ‘Amersfoort overwoekerd door de Japanse duizendknoop’ of ‘Zwolle kondigt grondoorlog aan tegen duizendknoop’. Het ‘groene monster’ is een blijvertje.

  Duizendknoop komt uit Oost-Azië en is in de vorige eeuw als tuinplant naar Europa gehaald. De plant groeit soms wel tien centimeter per dag en kan zich drie tot vier meter in de grond boren. Pas na 1950 is de soort op grote schaal gaan verwilderen.

  Lastig bestrijden
  Bestrijden van de duizendknoop is niet eenvoudig. Er is niet een middel om de plant effectief te bestrijden. Uitgraven is bijna niet te doen, als er maar een centimeter van de plant achterblijft in de grond kan daar weer een hele plant uitgroeien.

  De groene krachtpatser komt uit de bamboefamilie en dringt door in bruggenhoofden en beschoeiingen. De plant kan ook het wegdek openen en funderingen aantasten. De vrees is dat de woekerplant ook binnendringt in schakelkasten die het verkeer regelen. Daarnaast verstikt de plant het andere groen.

  Serieus probleem
  De strijd van de gemeente Amersfoort bracht de landelijke problemen met de duizendknoop in kaart. Het bleek dat veel Nederlandse gemeente kampen met de bestrijding van de exoot.

  De aanpak verschilt per gemeente. Amersfoort schreef begin dit jaar alle bewoners aan met de vraag of ze willen kijken of Japanse duizendknoop in hun tuin groeit. Vervolgens regelt de gemeente onkruidverdelgers die glyfosaat injecteren in de stengels.

  De gemeente Gouda maait de plant in het groeiseizoen zes keer. Dit maakt dat de plant constant nieuwe wortelscheuten aanmaakt en wordt uitgeput. Andere gemeenten zien meer heil in chemische bestrijdingsmiddelen. De meest kostbare variant is om de grond af te graven tot grondwaterpeil en daarna de grond te verbranden.

  Als je de experts mag geloven is uitgraven zeker niet de heilige graal. Die methode kan onbedoeld tot verdere verspreiding leiden. De wortels of takken kun je namelijk niet in de groene bak gooien om te composteren. Dan ben je nog verder van huis.

  Wordt vervolgd
  De handschoen wordt door veel gemeenten en waterschappen inmiddels serieus opgepakt. Waterschap Rivierenland heeft nu een plaagsoortenbeleid opgesteld. Hier worden onder verstaan ‘planten, dieren of micro-organismen die overlast geven of een bedreiging kunnen vormen voor de biodiversiteit en gezondheid van mens en dier.’ De ‘Nota Bestrijding Inheemse en Exotische Plaagsoorten’ geeft tekst en uitleg over de soorten en de bestrijding ervan.

  Stel een vraag