European Centre for Flow Measurement

Vraag een whitepaper aan

  European Center for Flow Measurement

  Aan de Walrusweg op de Maasvlakte realiseert VSL het European Center for Flow Measurement. Het ECFM biedt plaats voor kalibratie-installaties voor water flow en LNG. Vgib organiseert de verhuizing van de huidige LNG-faciliteit naar deze nieuwe locatie én de realisatie van een nieuw gebouw voor de water flow kalibratie-installaties.

  VSL is het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland. In opdracht van de overheid beheren en ontwikkelen ze meetstandaarden en referentiematerialen. Eén van hun verantwoordelijkheden is het verzorgen van betrouwbare en herleidbare metingen. Zij kalibreren en testen industriële flow meters met water en LNG als testvloeistoffen.

  In 2020 besluit VSL om hun kalibratie-installatie voor LNG (liquified natural gas) te verhuizen. Op de nieuwe locatie willen ze ook de nieuwe water flow kalibratie-installaties realiseren. In februari 2021 selecteert VSL Vgib om het verhuis- en nieuwbouwproject te organiseren – en hen als opdrachtgever te vertegenwoordigen.

  Onze aanpak

  Vgib vormt de spil tussen VSL, het ingenieursbureau, de aannemers, adviseurs en installateurs. Projectmanager Rolf Hornes stuurt de projectorganisatie aan. Cruciaal in onze aanpak was de eerste projectfase. Hierbij bepaalden we de locatiekeuze, vergunningenstrategie en de gebouwplot.

  We wezen locaties af omdat er lastig te dempen trilling was in de grond. Ook tijdens de realisatie waren er uitdagingen. Zo moesten we rekening houden met de beschermde rugstreeppad, de zeldzame groenknolorchis en met de elektromagnetische straling van de hoogspanningsleidingen. Ook ontdekten we met PFOS verontreinigde grond, die eerst moest worden gesaneerd.

  Vlot en productief

  Ondanks de complexiteit van dit unieke project, verliep de samenwerking tussen partijen vlot en productief. Samen lukte het ons om gaandeweg oplossingen te vinden voor alle problemen die op ons pad kwamen.

  Officiële opening

  De goede samenwerking betaalde zich uit. Samen slaagden we erin om de kosten beheersbaar te houden én de vaart in het proces te houden. Op 18 maart 2022 werd de eerste paal geslagen en op 28 maart 2023 staat de officiële opening van het European Center for Flow Measurement gepland. Een mooi resultaat waar we trots op zijn.

  • Meer informatie

   Neem contact op met:
   Rolf Hornes
   Telefoon: 0344 - 64 39 81
  • Deel of mail deze casestudy

  • Meer informatie

   Neem contact op met:
   Rolf Hornes
   Telefoon: 0344 - 64 39 81
  • Deel of mail deze casestudy

  Stel een vraag