Stel een vraag

  Meerjarige ketensamenwerking must voor corporaties

  Corporaties moeten hun opdrachtgeverschap vernieuwen en meer samenwerken om aan hun verduurzamingsopgave te voldoen, meent bestuurder Bert Keijts van Portaal.

  Betaalbaar en duurzaam renoveren in vernieuwend opdrachtgeverschap stond dit keer centraal tijdens de Aedes collegetour.

  De nood is ook hoog, schetst Bert Keijts. Want in 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn. Om dat te halen moeten vanaf 2020
  100.000 woningen worden verduurzaamd.

  Keijts vertelt dat het tempo flink omhoog moet. De hoogste productie woningen bedraagt tot nu toe 40.000 woningen per jaar. Daarbij moet je op zijn minst regionaal gaan samenwerken. Want met traditioneel opdrachtgeverschap kom je er niet, weet Keijts.

  Kwaliteitsteam
  Een meerjarige ketensamenwerking kan hierbij een oplossing bieden. Keijts ziet er wel wat in als samenwerkende corporaties voor een periode van vijf tot zeven jaar bijvoorbeeld tien projecten uitbesteden. De opdrachtgever houdt dan de regie en de opdrachtnemer beslist hoe hij dat wil realiseren.

  Bij portaal is het zo georganiseerd dat een eigen kwaliteitsteam toe op de kwaliteit. Het zorgt voor een extra prikkel., aldus Keijts. “Ook al zitten bedrijven daar niet per se op te wachten.”

  Keijts meent dat de tijd voorbij is dat corporaties innovaties overlaten aan een apart hoekje in de organisatie. “Dat werkt niet. De bestuurder moet op de bok zitten. Hij moet de hele organisatie op weg helpen en scherp houden.”

  Stel een vraag