Vraag een whitepaper aan

  NEN herziet norm over rookmelders voor woningen

  De NEN 2555 veiligheidsnorm stelt eisen aan rookmelders. Hiermee wordt een maximale veiligheid geborgd. De NEN paste recent de norm ‘Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties’ aan op de onderstaande punten.

  • Ze verbreedden de eisen naar bestaande bouw.
  • Er ligt nu meer nadruk op het koppelen van rookmelders. Dit in lijn met onderzoek en aanbevelingen van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
  • Ze verwijzen naar aanvullende vormen van alarmering, gericht op onder meer doven en slechthorenden. Dit in lijn met onderzoek en aanbevelingen van TNO.
  • Ze vereenvoudigden en verduidelijkten de projectie-eisen met oog op begrijpelijkheid en gebruik van de norm.
  • Ze voegden veiligheidsaspecten, onderhoud, testen en levensduur toe.

  Stel een vraag