Duurzaamheid Vgib

Stel een vraag

Risicogerichte Brandveiligheid Triade tabletops

De gebouwen van Triade voldoen aan de wettelijk gestelde eisen ‘brandveiligheid’. Echter omdat wetgeving uitgaat van zelfredzame personen en Triade huisvesting biedt aan mensen met een meervoudige beperking is het mogelijk dat tijdige ontruiming van gebouwen bij brand niet overal mogelijk is. Triade wil borgen dat bij een onverhoopte calamiteit zoals brand iedereen tijdig de onveilige zone verlaat.

Op 54 locaties brengt Vgib samen met taakhouders veiligheid en zorgmedewerkers de ontruimingsrisico’s in beeld. Dit doen zij door op iedere locatie met Tabletop oefening realistische scenario’s na te spelen. Uitgangspunt is dat een brandcompartiment binnen 5 minuten na ontstaan van brand is ontruimd. Wanneer tijdige ontruiming niet mogelijk blijkt bedenkt het team oplossingsscenario’s. Soms volstaan organisatorische maatregelen, soms zijn ook bouwkundige- of installatie technische aanpassingen nodig. Om maatwerk voor iedere woning te voorkomen, kennen we aan iedere woning een brandveiligheidslabel toe.
Teamleiders en zorgmedewerkers zijn enthousiast voor deze aanpak. Het levert direct concrete informatie op en motiveert mensen om realistisch om te gaan met de brandveiligheid.

pdf_logo Brandveiligheidslabel Zorgwoningen

 • Meer informatie

  Neem contact op met:
  Rolf Hornes
  Telefoon: 0344 - 64 39 81
 • Deel of mail deze casestudy

 • Meer informatie

  Neem contact op met:
  Rolf Hornes
  Telefoon: 0344 - 64 39 81
 • Deel of mail deze casestudy

Stel een vraag