Stel een vraag

SER-advies circulaire economie einde van het jaar gereed

Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie is in december klaar.

Sinds december 2016 buigt de SER zicht over de circulaire economie. De SER verkent mogelijkheden op het gebied van belastingsregelingen, subsidies en heffingen. Het afgelopen jaar stond R in het teken van inventarisatie. Partijen als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leverden daarbij input.

Rapport fiscale vergroening
In september verschijnt een PBL-publicatie over fiscale vergroening ten behoeve van de circulaire economie. Onder andere dit rapport wordt door de SER gebruikt bij het formuleren van een advies.

Waar het om het inzetten van financiële overheidsinstrumenten gaat, daar zal de SER inzetten op een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Daarnaast wordt gekeken naar het effect op duurzame groei, arbeidsparticipatie en inkomensverdeling.

Bron: Nieuwe Oogst.Nu

Stel een vraag