Stel een vraag

  Primeur: De waterleidingsprinkler

  Verrassende Impuls voor brandveiligheid
  Bij de borging van brandveiligheid in grote bouwvolumes, rust het vertrouwen van vergunningverlener én gebruiker standaard op een sprinklerinstallatie en de wettelijk vereiste compartimentering. Niemand twijfelt aan de status en kracht van deze uitermate betrouwbare oplossing voor een groot veiligheidsrisico.

  Een traditioneel sprinklersysteem kent het nadeel van hoge installatiekosten. Juist daarom wijst Vgib vastgoedeigenaren en beheerders op een verrassend effectieve en efficiënte impuls voor de brandveiligheid: de nieuwe waterleidingsprinkler. Deze innovatieve variant komt uit de koker van BAM Bouw en Techniek TU Delft, Brandweer Nederland en systeemleverancier VSH. Deze sprinkler speelt een grote rol bij de zorgvuldige afweging van het veiligheidsrisico in relatie tot de financiële verantwoordelijkheid. Dat is wat Vgib altijd in overweging neemt bij de advisering. Concreet gaat het hier over de afweging om extra te compartimenteren in verhouding tot de meer- en minderkosten.

  Effectief en betrouwbaar
  Zo bestaat de kans dat compartimentering onverwacht technische en financiële problemen oplevert in geval van asbestverwijdering. Hetzelfde geldt voor de extra inzet van medewerkers in verband met aanpassingen in het protocol voor ontruiming bij extra compartimentering. Aan de andere kant van de kosten/baten analyse is de waterleidingsprinkler een uitermate effectief systeem met een hoge betrouwbaarheid. De nieuwe sprinkler functioneert zonder pompen en waterreservoir waardoor de initiële kosten substantieel lager liggen. De waterleidingsprinkler is 24/7 paraat en vraagt nooit om menselijke inmenging of onderhoud. Sterker nog, of een pomp uit de conventionele sprinkler dienst weigert komt pas naar voren als het te laat is. Bij het wegvallen van de druk op het leidingwaternet van de nieuwe sprinkler, is dit onmiddellijk bekend van tappunten in keuken en toilet.

  Volledig overeind
  De waterleidingsprinkler -winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2015- levert een uitermate betrouwbare bijdrage aan het verhogen de brandveiligheid. Het is ook prijstechnisch een bijzonder interessante optie. De waterleidingsprinkler is eenvoudig te installeren omdat het gebruik maakt van het bestaande leidingwerk met bijbehorende tappunten. Een zorgorganisatie in Noord Brabant heeft op advies van Vgib inmiddels op drie locaties een watersprinkler geïnstalleerd.

  Primeur
  In overleg met de gemeente Breda en de Veiligheidsregio Midden en West Brabant wordt één locatie voorzien van een gecertificeerde waterleidingsprinkler conform de CCV inspectieregeling. Dit is vereist omdat de sprinkler hier gelijkwaardig is toegepast in grotere brandcompartimenten. Het betreft de eerste gecertificeerde waterleidingsprinkler in Nederland

  Stel een vraag