Duurzaamheid Dienstverlening Vgib

Stel een vraag

Zelfstandig & brandveilig wonende senioren

Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Wettelijk vereiste brandveiligheidsvoorzieningen in veel woongebouwen zijn risicogericht vaak niet afdoende voor de kwetsbare meer hulpbehoevende senioren. Reden voor Aedes-Actiz Kenniscentrum wonen-Zorg om samen met Brandweer Nederland een checklist voor gebouwbeheerders op te stellen. De checklist helpt hen om huurwoningen te inspecteren en veiligheidsrisico’s, in het bijzonder bij seniorencomplexen, vast te stellen

Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid

Bron: Rogier Goes, Aedes

Stel een vraag