Stel een vraag

    Laboratoria

    Gedreven door prijsefficiency zien we al jaren groei en verdergaande marktwerking bij laboratoria. Steeds meer commerciële laboratoria concurreren met bijvoorbeeld de traditionele streek- en ziekenhuislaboratoria. Door COVID19 neemt deze groei en marktwerking verder toe. Door complexe techniek, de regelgeving en specifieke werkprocessen zijn laboratoria voor Vgib een passend marktgebied.

    Vgib definieert functionele en ruimtelijke programma’s van eisen, begeleidt bouw- en inrichtingsprocessen en ondersteund bij het concreet maken van de verhuisplannen inclusief de benodigde vergunning aanvragen en accreditaties.

    Stel een vraag