Stel een vraag

  Markten

  Veelzijdigheid kenmerkt ons werk. We werken voor veel verschillende markten. Het lijkt erop dat de opdrachten die Vgib oppakt zich over het algemeen kenmerken door complexiteit.
  Complexiteit bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Veelheid van informatie en stakeholders, zoals bij woningcorporaties en zorginstellingen waar in projecten vaak het gehele bezit centraal staat.
  • Hoogwaardige techniek zoals bij verbouwing en uitbreiding van gespecialiseerde laboratoria.
  • Tijdsdruk waardoor we gebruik maken van innovatieve en soms onorthodoxe processen.
  • Organisatorische vraagstukken die gaan over hoe op kosten efficiënte wijze grip te krijgen op beheerprocessen van installaties en gebouwen.

  Stel een vraag