Stel een vraag

  Onderwijs

  Vooral in het bijzonder- en primair onderwijs bestaan de nodige hoofdpijndossiers. Tegenwoordig ontvangen schoolbesturen de vergoeding voor planmatig onderhoud rechtstreeks. De huisvesting van middelbaar en hoger onderwijs en universiteiten kent minder problemen. Daar geldt een bedrijfsmatige aanpak.

  Vgib reageert op actuele thema’s in onderwijs.

  • Huisvestingsklachten. Een pragmatische aanpak van problemen met ventilatie/klimaatbeheersing, asbest, fijnstof, gedateerde inrichting en achterstallig onderhoud.
  • Financieel inzicht. Samenstellen van MJOP’s op basis van de NEN2767 of (afhankelijk van de behoefte eenvoudig) in Excel.

  Stel een vraag