Goed beleid is
verantwoord en duurzaam omgaan met resources.

- Rolf Hornes

Stel een vraag

Brandveiligheid

In ons land staan de regels omtrent brandveiligheid van gebouwen beschreven in het Bouwbesluit dat juridisch wordt aangestuurd door de Woningwet. De handhaving is een taak van de gemeentelijke overheid. De wetgeving bepaalt het minimale niveau waaraan een gebouw moet voldoen. Of aanvullende maatregelen nodig zijn bepaalt u zelf op basis van een risico inschatting. Aanvullende maatregelen zijn nodig bij bijvoorbeeld: verminderde zelfredzaamheid van gebruikers, onvervangbare inboedel of bij een verhoogd risico op imagoschade.  Vgib kent het wettelijke kader tot in de kleinste details en ondersteunt gebruikers, beheerders en vastgoed eigenaren bij het maken van verantwoorde keuzes.

  • De praktijk wijst uit dat een risicogerichte aanpak de brandveiligheid beter borgt dan een regelgerichte aanpak. Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn steeds meer geneigd om de risicogerichte aanpak te ondersteunen.
  • Inspectie op brandveiligheid is pas effectief wanneer het toetsingskader vooraf helder is vastgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld de brandcompartimenten.
  • Brandveiligheid is in de praktijk vooral een samenspel tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Dit gegeven vraagt om een integrale benadering.

 

pdf_logo Leaflet, brandveiligheid voor woningcorporaties

pdf_logo Meetlat brandveiligheid, goed-beter-best

pdf_logo Nieuwe inspectieregeling brandveiligheidsinstallaties

pdf_logo Grip op brandveiligheid in 5 stappen

pdf_logo Vgib inkoopboek brandveiligheid

 

Stel een vraag