Vraag een whitepaper aan

  Brandveiligheid

  Brandveiligheid binnen organisaties is continu in beweging. Er zijn steeds nieuwe innovaties, wet- en regelgeving verandert. Dat maakt het voor organisaties soms onduidelijk welke acties nodig zijn. Vgib geeft overzicht én concrete handvatten. Wij ondersteunen u van A tot Z.

  Vgib is de ketenpartner die uw brandveiligheid op orde brengt en houdt. Wij ondersteunen bij het opstellen van beleid, brengen vastgoedportefeuilles in beeld, helpen risicogerichte keuzes te maken en borgen resultaten. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid en geven praktisch advies. Zo bieden we u maximale meerwaarde.

  Vakgroep brandveiligheid

  Om nog beter in te spelen op uw vraagstuk, focust Vgib op product- en kennisontwikkeling. Met de vakgroep brandveiligheid houden we onze kennis op peil, volgen we ontwikkelingen en voeden onszelf steeds met nieuwe inzichten. Zodat we stappen zetten en onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel: een betere brandveiligheid van vastgoed.

  Verantwoorde keuzes maken

  De wetgeving bepaalt het minimale niveau waaraan een gebouw moet voldoen. Of aanvullende maatregelen nodig zijn, bepaalt u op basis van een risico-inschatting. Aanvullende maatregelen zijn nodig bij o.a.: verminderde zelfredzaamheid van gebruikers, onvervangbare inboedel of risico op imagoschade.

  • De praktijk laat zien dat een risicogerichte aanpak de brandveiligheid beter borgt dan een regelgerichte aanpak. Gemeenten en veiligheidsregio’s ondersteunen dit ook steeds vaker.
  • Inspectie op brandveiligheid is pas effectief als het toetsingskader vooraf helder vastligt. Dit betreft bijvoorbeeld de brandcompartimenten.
  • Brandveiligheid is in de praktijk vooral een samenspel tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Dit vraagt om een integrale benadering.
  • Tijdens onze inspecties leggen we eventuele aandachtspunten vast. We doen dit helder en transparant: met Snagstream (inspectiesoftware) verwerken we inspecties op onze tablets.
  Meer weten?

  Vgib kent het wettelijk kader rond brandveiligheid van vastgoed tot in de kleinste details. Wij helpen gebruikers, beheerders en vastgoedeigenaren verantwoorde keuzes maken. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Patrick Polman via tel. 06 15 35 03 35 of e-mail p.polman@vgib.nl.

  Stel een vraag