Vraag een whitepaper aan

  Brandveiligheid

  In ons land staan de regels rond brandveiligheid van gebouwen in het Bouwbesluit, juridisch aangestuurd door de Woningwet. De handhaving is een taak van de gemeentelijke overheid. De wetgeving bepaalt het minimale niveau waaraan een gebouw moet voldoen.

  Of aanvullende maatregelen nodig zijn, bepaalt u zelf op basis van een risico-inschatting. Aanvullende maatregelen zijn nodig bij bijvoorbeeld: verminderde zelfredzaamheid van gebruikers, onvervangbare inboedel of bij een verhoogd risico op imagoschade.

  Vgib kent het wettelijke kader tot in de kleinste details en helpt gebruikers, beheerders en vastgoedeigenaren om verantwoorde keuzes te maken.

  Verantwoorde keuzes maken
  • De praktijk laat zien dat een risicogerichte aanpak de brandveiligheid beter borgt dan een regelgerichte aanpak. Gemeenten en veiligheidsregio’s ondersteunen steeds vaker een risicogerichte aanpak.
  • Inspectie op brandveiligheid is pas effectief als het toetsingskader vooraf helder vastligt. Dit betreft bijvoorbeeld de brandcompartimenten.
  • Brandveiligheid is in de praktijk vooral een samenspel tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Dit vraagt om een integrale benadering.
  • Tijdens onze inspecties leggen we tekortkomingen vast in o.a. brandcompartimentering. We doen dit helder en transparant, met actuele technologie. We verwerkten ons inkoopboek in Snagstream. Met deze inspectiesoftware verwerken we inspecties op onze tablets.

  pdf_logo Vgib Snagstream

  pdf_logoWhitepaper veilig en gastvrij elektrische voertuigen stallen

  pdf_logo Leaflet, brandveiligheid voor woningcorporaties

  pdf_logo Meetlat brandveiligheid, goed-beter-best

  pdf_logo Nieuwe inspectieregeling brandveiligheidsinstallaties

  pdf_logo Grip op brandveiligheid in 5 stappen

  pdf_logo Vgib inkoopboek brandveiligheid

   

  Stel een vraag