Stel een vraag

  Brandveiligheid

  In ons land staan de regels rondom brandveiligheid van gebouwen beschreven in het Bouwbesluit, dat juridisch wordt aangestuurd door de Woningwet. De handhaving is een taak van de gemeentelijke overheid. De wetgeving bepaalt het minimale niveau waaraan een gebouw moet voldoen. Of aanvullende maatregelen nodig zijn, bepaalt u zelf op basis van een risico-inschatting. Aanvullende maatregelen zijn nodig bij bijvoorbeeld: verminderde zelfredzaamheid van gebruikers, onvervangbare inboedel of bij een verhoogd risico op imagoschade. Vgib kent het wettelijke kader tot in de kleinste details en ondersteunt gebruikers, beheerders en vastgoedeigenaren bij het maken van verantwoorde keuzes.

  Verantwoorde keuzes maken
  • De praktijk wijst uit dat een risicogerichte aanpak de brandveiligheid beter borgt dan een regelgerichte aanpak. Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn steeds meer geneigd om de risicogerichte aanpak te ondersteunen.
  • Inspectie op brandveiligheid is pas effectief wanneer het toetsingskader vooraf helder is vastgelegd. Dit betreft bijvoorbeeld de brandcompartimenten.
  • Brandveiligheid is in de praktijk vooral een samenspel tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Dit gegeven vraagt om een integrale benadering.
  • Tijdens onze inspecties leggen we tekortkomingen in o.a. brandcompartimentering vast. We doen dit zo helder en transparant mogelijk. Hiervoor maken we gebruik van moderne technieken. We hebben ons inkoopboek verwerkt in Snagstream. Met deze inspectiesoftware kunnen we op onze tablets een inspectie verwerken.

  pdf_logo Vgib Snagstream

  pdf_logoWhitepaper veilig en gastvrij elektrische voertuigen stallen

  pdf_logo Leaflet, brandveiligheid voor woningcorporaties

  pdf_logo Meetlat brandveiligheid, goed-beter-best

  pdf_logo Nieuwe inspectieregeling brandveiligheidsinstallaties

  pdf_logo Grip op brandveiligheid in 5 stappen

  pdf_logo Vgib inkoopboek brandveiligheid

   

  Stel een vraag