Vraag een whitepaper aan

  Inspecties brandveiligheid

  De brandveiligheid van vastgoed vraagt doorlopend om aandacht. Inspecties gebeuren steeds vaker vanuit een risicogerichte benadering. Bij zorgvastgoed nemen we tijdens inspecties ook het risicoprofiel van gebruikers mee. 

  We hanteren drie aspecten van de risicogerichte aanpak:

  • Volgorde inspecties brandveiligheid
   Risicovolle locaties zetten we vooraan in de planning. Onder risicovolle locaties verstaan we locaties met kwetsbare bewoners (ouderen of zorg), hoogbouw en studentenhuisvesting.
  • Rapportage inspecties brandveiligheid
   In rapportages maken we onderscheid in gebreken met een hoog veiligheidsrisico en gebreken met een lager veiligheidsrisico.
  • Verminderde zelfredzaamheid
   Bij inspecties bekijken we in aanvulling op de wettelijke kaders ook of er extra veiligheidsrisico’s zijn door de aanwezigheid van mensen met een verminderde zelfredzaamheid.
  Beperken overlast inspecties brandveiligheid

  Tijdens onze inspecties beoordelen we de belangrijkste brandscheidingen volledig en bij repetitie – zoals bij woningen of appartementen – nemen we steekproeven. Door niet alles te inspecteren, beperken we de overlast voor personeel, bewoners of cliënten. Door extrapolatie krijgen we toch inzicht in de omvang en herstelkosten.

  Eenheidsprijzen

  Herstelwerkzaamheden van veelvoorkomende gebreken beschrijven wij als ‘eenheid’ in ons inkoopboek. Met het inkoopboek kunnen de aannemer en installateur prijzen voor herstelwerkzaamheden afgeven, zonder dat ze op locatie hoeven te zijn.

  Dit beperkt de overlast op locatie en vermindert de administratie. Er zijn immers geen offertes meer nodig, het aantal eenheden vermenigvuldigd met de prijs geeft het offertebedrag. Tijdens de inspecties noteren wij de herstelcodes van het inkoopboek. Hierdoor zijn de herstelkosten direct inzichtelijk.

  Inkoopboek

  Een belangrijk hulpmiddel bij de aanbesteding is het inkoopboek van Vgib. Hierin staat een omschrijving en codering van de meest voorkomende werkzaamheden voor een optimale brandveiligheid. In de dagelijkse praktijk biedt het beprijzen per eenheid de opdrachtgever belangrijk voordeel.

  Ten eerste telt het beperken van de overlast voor de bewoners/gebruikers door een kortere doorlooptijd. Daarnaast dalen de uitvoeringskosten en neemt ook de administratieve lastendruk aantoonbaar af. Bovendien is het met het inkoopboek eenvoudiger om offertes te vergelijken.

  Ontruimingsrisico

  Bij zorgvastgoed nemen we tijdens de inspecties brandveiligheid ook het risicoprofiel van gebruikers mee. We doen dit met behulp van de WARR-systematiek.

  • W = Waarschuwen, zelfstandig binnen 1 minuut buiten
  • A = Assisteren met behulp van 1 ontruimer binnen 1 minuut buiten
  • R1 = Redden met behulp van 1 ontruimer binnen 2 minuten buiten
  • R2 = Redden met behulp van 2 ontruimers binnen 2 minuten buiten

  Zo bepalen we tijdens de inspecties brandveiligheid ook of er een ontruimingsrisico is door verminderde zelfredzaamheid van bewoners of cliënten. Uiteindelijk heeft u dus een beknopt maar compleet overzicht van de huidige staat van de brandveiligheid van uw gebouw dankzij onze brandveiligheidsinspectie.

  Meer weten?

  Wilt u weten wat Vgib kan betekenen voor de brandveiligheid van uw vastgoed? Neem contact op met onze brandveiligheidsexperts via telefoonnummer 0344 64 39 81 of e-mail info@vgib.nl.

  Stel een vraag