Vraag een whitepaper aan

  Inspecties brandveiligheid

  Risicogerichte brandveiligheid

  Inspecties brandveiligheid gebeuren steeds vaker vanuit een risicogerichte benadering. We hanteren drie aspecten van de risicogerichte aanpak:

  • Volgorde inspecties brandveiligheid
   Risicovolle locaties zetten we vooraan in de planning. Onder risicovolle locaties verstaan we locaties met kwetsbare bewoners (ouderen of zorg), hoogbouw en studentenhuisvesting.
  • Rapportage inspecties brandveiligheid
   In rapportages maken we onderscheid in gebreken met een hoog veiligheidsrisico en gebreken met een lager veiligheidsrisico.
  • Verminderde zelfredzaamheid
   Bij inspecties bekijken we in aanvulling op de wettelijke kaders ook of er extra veiligheidsrisico’s zijn door de aanwezigheid van mensen met een verminderde zelfredzaamheid.
  Beperken overlast inspecties brandveiligheid

  Tijdens onze inspecties brandveiligheid beoordelen we de belangrijkste brandscheidingen volledig en bij repetitie – zoals bij woningen of appartementen – nemen we steekproeven. Door niet alles te inspecteren beperken we de overlast voor personeel, bewoners of cliënten. Door extrapolatie krijgen we toch volledig inzicht in de omvang en herstelkosten.

  Meetlat brandveiligheid

  Bij het bestaande vastgoed is 100% voldoen aan alle regels soms niet reëel of het is het wenselijk om herstelwerkzaamheden in tijd te faseren. Wij beoordelen gebreken ook op basis van het veiligheidsrisico. Hierdoor kan een opdrachtgever herstelwerkzaamheden faseren en prioriteit geven aan gebreken met het grootste veiligheidsrisico.

  Bij inspecties brandveiligheid onderscheiden wij vier niveaus:

  • Onvoldoende
   Voldoet niet aan de eisen, er zijn serieuze veiligheidsrisico’s. Herstelwerkzaamheden zijn direct noodzakelijk.
  • Goed
   Voldoet redelijkerwijs aan de eisen, niet alles is aantoonbaar en/of conform de letter van de wet. Je zou kunnen zeggen dat in deze categorie de ‘vijfjes’ zitten. Denk hierbij aan een te grote kier onder een deur of een iets te groot oppervlak spiegeldraadglas.
  • Beter
   Voldoet aan de eisen, maar niet alles is aantoonbaar vastgelegd.
  • Best
   Voldoet aantoonbaar aan de eisen. Dit niveau is in de praktijk haalbaar bij nieuwbouw en bij verbouwprojecten.
  Eenheidsprijzen

  Herstelwerkzaamheden van veelvoorkomende gebreken beschrijven wij als ‘eenheid’ in ons inkoopboek. Met het inkoopboek kunnen de aannemer en installateur prijzen voor herstelwerkzaamheden afgeven, zonder dat ze op locatie hoeven te zijn. Dit beperkt de overlast op locatie en vermindert de administratie. Er zijn immers geen offertes meer nodig, het aantal eenheden vermenigvuldigd met de prijs geeft het offertebedrag.

  Tijdens de inspecties brandveiligheid noteren wij de herstelcodes van het inkoopboek. Hierdoor zijn bij de inspecties brandveiligheid direct ook de herstelkosten inzichtelijk.

  Ontruimingsrisico

  Bij zorgvastgoed nemen we tijdens de inspecties brandveiligheid ook het risicoprofiel van gebruikers mee. We doen dit met behulp van de WARR-systematiek.

  • W = Waarschuwen, zelfstandig binnen 1 minuut buiten
  • A = Assisteren met behulp van 1 ontruimer binnen 1 minuut buiten
  • R1 = Redden met behulp van 1 ontruimer binnen 2 minuten buiten
  • R2 = Redden met behulp van 2 ontruimers binnen 2 minuten buiten

  Zo bepalen we tijdens de inspecties brandveiligheid ook of er een ontruimingsrisico is door verminderde zelfredzaamheid van bewoners of cliënten. Uiteindelijk heeft u dus een beknopt maar compleet overzicht van de huidige staat van de brandveiligheid van uw gebouw dankzij onze brandveiligheidsinspectie.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over wat Vgib voor u kan betekenen rondom de brandveiligheid van uw gebouw? Neem contact op door te bellen naar 0344 64 39 81, of e-mail info@vgib.nl. Vraag naar onze brandveiligheidsinspecties.

  Stel een vraag