Brandveiligheidsbeleid

Stel een vraag

  Brandveiligheidsbeleid

  Vgib begeleidt organisaties bij het bepalen van het brandveiligheidsbeleid. De eerste stap bestaat uit het inventariseren van de wensen en eisen. Het is van groot belang om te beseffen dat de wet- en regelgeving alleen de ondergrens bepaalt. De kans bestaat dat het wettelijke kader niet toereikend is voor specifieke doelgroepen.

  Afgewogen toetsingskader

  Met de inbreng van diepgaande kennis van de complexe wet- en regelgeving, ontstaat een afgewogen toetsingskader. Op plaatsen waar verminderd zelfredzame personen zijn gehuisvest – denk aan zorg, kinderopvang en onderwijs – is het zaak om het beleid voor brandveiligheid daar zorgvuldig op af te stemmen.

   Stel een vraag