Vraag een whitepaper aan





  Duurzaamheid

  De Irokese volkeren aan het Ontariomeer in Noord-Amerika in de achttiende en negentiende eeuw handelden al op een bijzondere en duurzame manier. Wanneer zij voor belangrijke beslissingen stonden, keken ze wat het effect van een besluit was zeven generaties vóór- en achteruit. Dus: zou mijn vader trots op me zijn als ik deze beslissing neem, wat zou mijn oma hiervan vinden en is dit besluit goed voor mijn zoon en kleindochter?

  Ze keken dus of een vandaag genomen besluit ook nog goed is voor hun kinderen zeven generaties verder. Tegenwoordig is ‘duurzaamheid’ door allerlei factoren een containerbegrip geworden. Voor een deel komt dit omdat het begrip veelomvattend is, ook komt dit doordat organisaties het begrip te pas en te onpas gebruiken. Veel mensen denken bij duurzaamheid aan energie, anderen aan het voorkomen van verspilling en weer anderen aan ecosystemen en biodiversiteit.

  Definitie duurzame ontwikkeling

  Hoe verschillend er ook tegenaan gekeken wordt, vrijwel altijd kunnen we teruggevallen op een definitie van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ die in 1987 werd geformuleerd in een rapport ‘Our Common Future’ van de commissie Brundtland (United Nations ‘World Commission on Environment and Development’). Deze definitie van duurzame ontwikkeling luidt als volgt:

  “Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”.

   

   

  Stel een vraag