De Irokese volkeren hadden begin 18e eeuw al ‘wetten’ die handelden over duurzaamheid.

- Rolf Hornes

Stel een vraag

  Duurzaamheid

  De Irokese volkeren aan het Ontariomeer in Noord Amerika in de 18e en 19e eeuw handelden al op een bijzondere en duurzame manier. Wanneer zij voor belangrijke beslissingen stonden keken ze wat het effect van een besluit was zeven generaties vooruit (ongeveer 140 jaar) en zeven generaties achteruit. Dus zou mijn vader trots op me zijn wanneer ik deze beslissing neem, wat zou mijn opa hiervan vinden en is dit besluit goed voor mijn zoon, en mijn kleinzoon? Ze keken of een vandaag genomen besluit ook nog goed is voor hun kinderen 7 generaties verder.”

  Het woord ‘duurzaamheid’ is door allerlei factoren een containerbegrip geworden. Voor een deel komt dit omdat het begrip veelomvattend is, voor een ander deel komt dit doordat organisaties als ‘windowdressing’ het begrip te pas en te onpas gebruiken. Veel mensen denken bij het begrip duurzaamheid aan energie, anderen aan het voorkomen van verspilling en weer anderen aan ecosystemen en biodiversiteit. Hoe verschillend er ook tegen het begrip aangekeken kan worden, vrijwel altijd kunnen we teruggevallen op een definitie van het begrip “duurzame ontwikkeling” die in 1987 werd geformuleerd in een rapport ‘Our Common Future’ van de commissie Brundtland (United Nations ‘World Commission on Environment and Development’). Deze definitie van duurzame ontwikkeling luidt als volgt:

  “een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”.

   

   

  Stel een vraag