Stel een vraag

  Duurzame meetlat

  De duurzaamheid van gebouwen meten we met behulp van een door prof. dr. ir. Jos Lichtenberg ontwikkelt model FEEGVOF. Dit model is zo praktisch opgezet dat medewerkers van organisaties na instructie en oefening ook zelf gebouwen op duurzaamheid een score kunnen geven.

  Flexibel / aanpasbaarheid
  Gebouwen hebben een langer leven en bedienen gebruikers beter wanneer ze aanpasbaar zijn voor veranderend of wisselend gebruik. Aanpasbare gebouwen genereren aanzienlijk minder afval.

  Energie
  Gebouwen die minder of per saldo geen energie verbruiken besparen fossiele brandstoffen.

  Exploitatie gestuurd
  Beslissingen over investeringen geschiedt op basis van total cost of ownership (TCO). Beperken van onderhoud, overlast, waarde ontwikkeling van vastgoed, effecten op ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit maken deel uit van deze analyse.

  Gezondheid
  Gebouwen zorgen voor een gezond en comfortabel leef en werkklimaat. Waar noodzakelijk bieden ze een healing environment. Elementen als licht en lucht (zeer goede ventilatie) spelen daarbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor een goede akoestiek (nagalmtijd) en contact met de natuur (omgeving, groen).

  Veiligheid
  Gebouwen zijn veilig door onder andere sociale controle, overzichtelijkheid, goede verlichting en vluchtwegen. Dit betreft zowel veiligheid in het gebruik, het veiligheidsgevoel, alsook meer specifiek de brandveiligheid bij mensen met verminderde zelfredzaamheid.

  Omgeving
  Gebouwen hebben geen negatieve impact op de omgeving zoals: lawaai, windeffecten, geur en beschaduwing. Ze nodigen uit en zijn open en toegankelijk ook voor mensen met beperkingen. Ze dagen uit tot beweging door bijvoorbeeld trappen, oplaadpunten voor e-bikes en stallingen. Gebouwen helpen bij oriëntatie zijn voorzien van goede richting aanduidingen.

  Footprint
  De realisatie en exploitatie van het gebouw laat een lage footprint na. Gebouwen zijn met materiaal besparende bouwtechniek gerealiseerd, de bouwdelen en producten zijn herbruikbaar, de materialen recyclebaar. Er wordt bewust omgegaan met water (leiding- en regenwater).

  Stel een vraag