Vraag een whitepaper aan

    Inkoopboek

    Een belangrijk hulpmiddel bij de aanbesteding is het inkoopboek van Vgib. Hierin staat een omschrijving en codering van de meest voorkomende werkzaamheden voor een optimale brandveiligheid. In de dagelijkse praktijk biedt het beprijzen per eenheid de opdrachtgever belangrijk voordeel.

    Ten eerste telt het beperken van de overlast voor de bewoners/gebruikers door een kortere doorlooptijd. Daarnaast dalen de uitvoeringskosten en neemt ook de administratieve lastendruk aantoonbaar af. Bovendien is het met het inkoopboek eenvoudiger om offertes te vergelijken.

    Meer informatie over het Vgib Inkoopboek pdf_logo

    Stel een vraag