Vraag een whitepaper aan

  Onderhoud

  Bij de financiële planning en risicobeheersing rond vastgoedbeheer, is betrouwbaar inzicht in de staat van onderhoud van gebouwen, installaties en terreinen van cruciaal belang. Vooral op het moment dat de kosten onder druk staan, is het zaak om prioriteiten te stellen. Vgib treedt hierbij op als specialist in het efficiënt en effectief diagnosticeren, rapporteren en prognosticeren. Op hoofdlijnen en – als daar concreet aanleiding voor is – tot in detail.

  Vgib ondersteunt u graag
  • Professionele zorg en aandacht voor vastgoedonderhoud leidt tot betere prestaties van gebouwen en installaties, reductie van energieverbruik en een verlenging van de levensduur. Daarmee draagt onderhoud bij aan verduurzaming van de portefeuille.
  • Een onderhoudscontract met ‘vaste’ aannemers en installateurs borgt de gewenste kwaliteit tegen een marktconforme prijs. Hierbij geldt een heldere omschrijving van prestaties in combinatie met periodieke audits, als leidraad voor tijdige controle en bijsturing.
  • Om een desinvestering te voorkomen is het van belang om de onderhoudsopgave te toetsen aan de veranderende huisvestingswensen van de bewoner/gebruiker.

  Stel een vraag