Vraag een whitepaper aan

  Jaarplan

  In de aanpak van Vgib fungeert het jaarplan als onderdeel van het MJOP. In het jaarplan staat de opsomming van geplande werkzaamheden voor het komende boekjaar. De samenstelling vindt plaats op basis van de globale omschrijvingen uit het MJOP, de uitkomst van herinspecties en specialistisch onderzoek. Het jaarplan beschrijft alle noodzakelijke ingrepen tot in detail, inclusief kostenraming. Wat precies tot uitvoering komt, is afhankelijk van de prioriteiten die de opdrachtgever stelt.

  Zorgvuldig en efficiënt

  Het jaarplan staat aan de basis van de voorbereiding tot uitvoering. In minder complexe situaties doet het plan ook dienst als aanvraag bij aanbesteding. Omdat een jaarplan elk keer weer verschillend is, vraagt de voorbereiding om een zorgvuldige en efficiënte afweging. Vgib geeft daarom bij indiening van het plan ook de eigen visie op de projectaanpak.

  Actualiseren

  Na vaststelling van het plan is het zaak om het MJOP te actualiseren. Dat is nodig omdat in het ene geval een geplande activiteit vanwege dringende noodzaak naar voren schuift in de planning. In het andere geval is de prioriteit minder hoog en verschuift de uitvoering door naar volgend jaar. De actualisatie van het MJOP is aanbevolen bij tussentijdse mutaties in de portefeuille. Bij toevoeging van nieuwe installaties of elementen aan gebouwen bijvoorbeeld.

   

  Stel een vraag