Vraag een whitepaper aan

  Specialistisch vervolgonderzoek

  Het gebeurt regelmatig dat een inspectie verontrustende zaken oplevert. Zo eisen scheurvorming, de aanwezigheid van asbest of klachten over het binnenklimaat extra aandacht op. Vgib geeft hieraan gehoor met specialistisch vervolgonderzoek. De kosten hiervan staan apart vermeld in het MJOP, de risicoanalyse volgt in de rapportage. Het is aan de opdrachtgever om het vervolgonderzoek te fiatteren en eventueel een second opinion aan te vragen.

  Verborgen gebreken

  De aanleiding voor specialistisch vervolgonderzoek verschilt per geval. Het gebrek kan binnen of buiten het gezichtsveld vallen. In de spouw, riolering of op het dak. Dan zijn er ook nog de meer gecompliceerde vraagstukken waar specifieke expertise is vereist om tot een objectief oordeel te komen. Het is bij dit soort complexe zaken van groot belang om de consequenties van alle items – verborgen gebreken – in beeld te brengen. Dat voorkomt het ontstaan van hoge onderhouds- of herstelkosten, gevolgschade of onveilige situaties in de toekomst. Neem als voorbeeld de brandveiligheidscheck of de inventarisatie van het legionellarisico.

  Rendement

  Specialistisch vervolgonderzoek gaat verder dan alleen risicobeheersing. Een andere invalshoek is het bestuderen van winstkansen. Sterke voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar renderende items als duurzaamheid en energiebesparing. Ook hier geldt dat het goed is om de planning voor uitvoering af te stemmen op de ‘natuurlijke’ renovatiemomenten uit het MJOP. Het vervangen van de dakbedekking is het moment bij uitstek om de isolatiewaarde van het dak op te voeren. Door de besparing op energiekosten, levert deze extra investering snel meer rendement op tegen minder kosten.

  Stel een vraag