Senior+ banner

Vraag een whitepaper aan

  Labels zorgwoningen

  labels

  In één oogopslag zien voor welke cliënt zorgwoningen uit oogpunt van brandveiligheid geschikt zijn?

  Welke cliënt in welke  woning of kamer?

  Cliënten binnen de zorg zijn – mede door hun lichamelijke en/of psychische beperking – in verschillende mate zelfredzaam. De mate van verminderde zelfredzaamheid  bepaalt in hoeverre cliënten hulp nodig hebben bij evacuatie. Wanneer er voor evacuatie slechts beperkte hulp beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens de nacht, biedt aanvullende brandcompartimentering van het gebouw uitkomst.

  De mate van zorg en daarmee samenhangende mate van zelfredzaamheid van cliënten verandert voortdurend. Zorgmedewerkers vragen om het flexibel kunnen plaatsen van cliënten in zorgwoningen. Voor vastgoedbeheerders is het vaak een uitdaging om zorgmedewerkers adequaat een gebouw met de juiste brandveiligheidskenmerken aan te bieden.

  Eenduidigheid door labeling

  Het Brandveiligheidslabel Zorgwoningen helpt om op eenvoudige wijze het vastgoed in te delen in vier brandveiligheidscategorieën. Het labelen van vastgoed vereenvoudigt de communicatie tussen vastgoed en zorg. De zorgmedewerker ziet direct voor welke doelgroep het gebouw geschikt is. Upgrading naar een hoger label biedt door de standaardisatie veel meer flexibiliteit bij de plaatsing van cliënten dan het aanpassen van de woning voor één specifieke cliënt.

  pdf_logo Leaflet Brandveiligheidslabel

  pdf_logo Brandveiligheidslabel zorgwoningen

  Stel een vraag