Vgib is specialist brandveiligheid

Stel een vraag

  Labels zorgwoningen

  labels

  In één oogopslag zien voor welke cliënt uw zorgwoning uit oogpunt van brandveiligheid geschikt is?

  Welke cliënt in welke  woning of kamer?
  Cliënten binnen de zorg zijn, mede door hun lichamelijke en/of psychische beperking, in verschillende mate zelfredzaam. De mate van verminderde zelfredzaamheid  bepaalt  in hoeverre cliënten hulp nodig hebben bij evacuatie.

  Wanneer er voor evacuatie slechts beperkte hulp beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens de nacht, biedt aanvullende brandcompartimentering van het gebouw uitkomst.

  De mate van zorg en daarmee samenhangende mate van zelfredzaamheid van cliënten verandert voortdurend. Zorgmedewerkers vragen om het flexibel kunnen plaatsen van cliënten in een gebouw. Voor vastgoed beheerders is het vaak moeilijk om zorgmedewerkers adequaat een gebouw met de juiste brandveiligheidskenmerken aan te bieden.

  Eenduidigheid door ‘labeling’
  Het Brandveiligheidslabel Zorgwoningen helpt om op eenvoudige wijze het vastgoed in te delen in 4 ‘brandveiligheidscategorieën’.

  Het ‘labelen’ van vastgoed vereenvoudigd de communicatie tussen vastgoed en zorg. De zorgmedewerker ziet direct voor welke doelgroep het gebouw geschikt of ongeschikt is. Upgrading naar een hoger label biedt door de standaardisatie veel meer flexibiliteit bij de plaatsing van cliënten dan aanpassing van de woning voor één bepaalde cliënt.

  pdf_logo Leaflet Brandveiligheidslabel

  pdf_logo Brandveiligheidslabel zorgwoningen

  Stel een vraag