Vgib maakt ontruimingsplannen

Stel een vraag

  Ontruimingsplan

  Een ontruimingsplan is een hulpmiddel om bij calamiteiten adequaat te handelen. Het doel van dit plan is de bewoners in een noodsituatie snel in veiligheid te brengen. In het ontruimingsplan staat beschreven hoe de alarmering plaatsvindt en welke maatregelen nodig zijn om gebouwen, terreinen of delen daarvan te ontruimen.

  Wanneer een gebouw is uitgerust met een ontruimingsinstallatie, dan is het ontruimingsplan zelfs een wettelijk verplichte toevoeging. Het opstellen van zo’n plan gebeurt conform de NEN 8112. Opmerkingen van het bevoegde gezag verwerkt de specialist zonder meerkosten voor de opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat Vgib ook tekent voor de ontruimingsplattegrond.

  Offerte
  Vgib stelt graag een offerte op voor een ontruimingsplan op maat. Daarvoor is een goed beeld nodig van het gebouw en de activiteiten die daar plaats vinden. De volgende gegevens zijn daarvoor noodzakelijk:

  • Locatie van het gebouw (naw-gegevens)
  • Oppervlakte en aantal bouwlagen
  • Gebruiksfunctie(s)
  • Eventueel bestaand ontruimingsplan
  • Eventueel bestaande situatietekening en ontruimingsplattegrond

  Stel een vraag