Vraag een whitepaper aan

  Quick Scan Brandveiligheid

  Snel inzicht in de brandveiligheid van uw zorggebouwen

  Slechts 2% van de gebouwen van Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Toch staat brandveiligheid nadrukkelijk op de agenda van veel besturen, zeker na de fatale brand in psychiatrische instelling Rivierduinen in 2011. Het probleem is alleen: waar te beginnen? Vgib biedt u een praktische en betaalbare oplossing om de brandveiligheid van uw gebouwen snel in kaart te brengen. Met onze Quick Scan Brandveiligheid voor Zorginstellingen heeft u snel inzicht in de aard van eventuele gebreken, hoe deze op te lossen, de herstelkosten en bijbehorende planning.

   Gezondheidszorg vraagt vaak om maatwerk

  Wij inspecteren uw gebouwen op de huidige wet- en regelgeving én kijken verder. Heeft u cliënten met verminderde zelfredzaamheid, dan kunnen de regels namelijk flink tekort schieten. Na de brand in Rivierduinen stelde de Veiligheidsraad: “De brandveiligheid van gebouwen moet gebaseerd zijn op realistische scenario’s in de praktijk en dat vergt maatwerk per afdeling en gebouw.” Daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan. Daarmee nemen directies bewust of onbewust een gigantisch risico. Zij zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënten en medewerkers; uit recente jurisprudentie blijkt dat zij zelfs hoofdelijk aansprakelijk zijn als het misgaat.

  Snel inzicht, ongeacht het aantal gebouwen

  Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we in staat zelfs zeer omvangrijke portefeuilles snel te analyseren. We selecteren een representatief deel van uw gebouwen, gemiddeld zo’n 10% van het totaal. Die gebouwen onderzoeken we kritisch. Daarbij kijken we naar het geheel van elk gebouw en de wijze waarop u het dagelijks gebruikt, de zogenaamde gebruiksfunctie. Alle relevante aspecten komen aan bod, zoals de brandmeldinstallaties, blusmiddelen, vluchtwegen, compartimentering, materiaalgebruik, ontruimingsplannen en plattegronden.

  Wat krijgt u van ons?

  De Quick Scan levert een concreet implementatieplan op. In de rapportage van de Quick Scan vindt u:

  • Details per geïnspecteerde locatie;
  • Een totaalbeeld (op basis van een analyse van uw gehele vastgoedportefeuille);
  • Een schatting van de totale kosten om de brandveiligheid van uw gebouwen volledig op orde te brengen;
  • Een voorstel voor de implementatie van de benodigde verbeteringen, inclusief aanpak en planning.

  Uw partner in het beheer van zorggebouwen

  Vgib ondersteunt door heel Nederland een groot aantal zorgorganisaties bij het beheersen van de kosten en kwaliteit van gebouwen. De Quick Scan Brandveiligheid is ontwikkeld op basis van onze jarenlange ervaring in de zorgsector. Onlangs nog hebben we voor Zorgorganisatie Promens Care maar liefst 1000 locaties brandveilig gemaakt.

  Reageer meteen!

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Quick Scan Brandveiligheid voor uw organisatie? Neem contact met ons op via 0344 – 64 39 81 of info@vgib.nl. Dan maken we direct een vrijblijvende afspraak.

  Stel een vraag