Stel een vraag

    Renovatie scenario’s

    Renovatie scenario’s
    Met renovatiescenario’s schetsen we 3 of 4 plannen met verschillende duurzaamheidsambitie. Van deze plannen berekenen we de investeringskosten en de exploitatiekosten. Als onderdeel van de exploitatiekosten rekenen wij ook verwachte veranderingen in ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Het is aan de opdrachtgever op welke manier hij of zij deze uitkomsten wil laten meewegen in besluitvorming. Bij de uitwerking van deze scenario’s wordt ook duidelijk of en op welke manier bepaalde doelstellingen zoals energie-o of een bepaalde minimale terugverdientijd haalbaar zijn.

    Duurzame renovatie scenario’s geven inzicht in mogelijkheden tot verduurzaming van een gebouw. De rekenmodellen van investeringskosten en exploitatiekosten in combinatie met de duurzaamheidsscore (meetlat) vereenvoudigen de besluitvorming voor verdere planvorming.

    Stel een vraag