Vraag een whitepaper aan

    Renovatiescenario’s

    Met renovatiescenario’s schetsen we drie of vier plannen met verschillende duurzaamheidsambitie. Van deze plannen berekenen we de investeringskosten en de exploitatiekosten. Als onderdeel van de exploitatiekosten berekenen wij ook verwachte veranderingen in ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit. Het is aan u als opdrachtgever op welke manier u deze uitkomsten wilt laten meewegen in de besluitvorming.

    Inzicht in kansen voor verduurzaming

    Bij de uitwerking van deze scenario’s wordt ook duidelijk of en op welke manier bepaalde doelstellingen haalbaar zijn. Denk aan energie-o of een bepaalde minimale terugverdientijd. Duurzame renovatiescenario’s geven inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming van een gebouw. De rekenmodellen van investeringskosten en exploitatiekosten in combinatie met de duurzaamheidsscore (meetlat) vereenvoudigen de besluitvorming voor verdere planvorming.

    Stel een vraag