Stel een vraag

Senior+: Langer zelfstandig thuis

Optimalisatie van het woningaanbod

In 2040 zijn er in Nederland 2,6 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2020. Tel daar de extramuralisering van de zorg nog bij en het kan niet anders dan dat u als woningcorporatie dit gaat merken. Sterker nog: het is zelfs heel aannemelijk dat deze ontwikkelingen nu al merkbaar zijn. In dit whitepaper willen we u graag meenemen in de uitdagingen die er zijn rond de groep senior+ bewoners. Dit zijn de ouderen, niet gekenmerkt door een harde leeftijdsgrens, maar ze hebben het arbeidsleven afgerond. Ze wonen nog zelfstandig, maar ervaren steeds meer uitdagingen op verschillende terreinen, deze zijn veelal praktisch op te lossen.

Hoe zorgen we ervoor dat die grote groep senior+-ers straks in een prettige, betaalbare en veilige woning woont? Nederland staat aan de vooravond van misschien wel de grootste naoorlogse volkshuisvestelijke uitdaging. Of u het nu wilt of niet, uw organisatie gaat in meer of mindere mate deel uitmaken van deze uitdaging. De extramuralisering van de ouderenzorg en de psychische gezondheidszorg, een quotum voor statushouders, vergrijzing en overheidsingrijpen op de kasstromen in de vorm van heffingen: wij begrijpen dat dit een behoorlijke opgave voor u is. Maar gaan we terug naar de maatschappelijke grondslag van uw organisatie dan weten we dat u deze uitdaging aan wilt gaan. Kortom, er is werk aan de winkel!

Lees hier ons whitepaper Senior+

Stel een vraag