Vraag een whitepaper aan

  Tekenwerk

  Bij alle werkzaamheden aan gebouwen en installaties – ongeacht de aard en omvang – is de beschikbaarheid van actuele tekeningen cruciaal. Naast het volledige tekeningenbeheer is Vgib ook thuis in bouwkundig tekenwerk en in tekenwerk voor bijzondere toepassingen.

  Bouwkundige tekeningen

  Bij de revisie van installaties verzorgt Vgib de benodigde bouwkundige tekeningen. Installateurs gebruiken dit tekenwerk voortaan als onderlegger. De detaillering is afhankelijk van de wensen en het beschikbare budget. In de meeste gevallen betreft dit bouwkundige basistekeningen met extra informatie op maat.

  Bijzondere toepassingen

  Als voorbeeld voor bijzondere toepassingen noemen we ruimtebeheer en tekeningen als basis voor schoonmaakcontracten.

  • Ruimtebeheer
   Met behulp van digitale tekeningen bepaalt Vgib volgens de NEN 2580 het exacte oppervlak van gebouwen (verhuurbaar vloeroppervlak, gebruiksoppervlak, brutovloeroppervlak). In een vlakkentekening staat van elke afzonderlijke ruimte apart het exacte oppervlak per soort vernoemd. De informatie uit AutoCAD is direct te importeren in een Excel-bestand of een FMIS-systeem als Planon en Axxerion.Deze gegevens zijn inzetbaar bij de doorbelasting van huisvestingskosten. Het systeem definieert ruimten, ruimtesoorten en gebruikers op basis van het VVO (verhuurbaar vloeroppervlak). Het is mogelijk om de ruimten voor algemeen gebruik naar rato te verdelen over de verschillende gebruikers. Afhankelijk van de wensen controleert Vgib op periodieke basis het ruimtegebruik (gebruikers) en eventuele wijzigingen in de plattegronden.
  • Schoonmaaktekeningen
   Het grote voordeel van werken met digitale bestanden is de nauwkeurigheid van metingen. In de praktijk zorgt dit ervoor dat het aantal vierkante meters schoonmaakoppervlak drastisch vermindert. Meten is weten! Vloeroppervlak dat ingenomen is door kolommen en waar machines staan, telt niet mee in de berekening. Een adequate schoonmaaktekening bevat alle informatie over ruimten met inbegrip van oppervlakten en materialisering van vloer en wanden.Ook staat in de tekening eventuele informatie over bijzondere objecten voor de schoonmaak, zoals lichtstraten. De informatie is vanuit de CAD-tekening zonder bewerking beschikbaar in een Excel-bestand. Op verzoek maakt Vgib onderscheid in verschillende ruimtesoorten en afwerking van vloeren: verkeer, sanitair en kantoor.

  Stel een vraag