inrichtingsontwerp

Vraag een whitepaper aan

    Inrichtingsontwerp

    Het inrichtingsontwerp wordt gemaakt wanneer het inrichtingsconcept en het vlekkenplan zijn vastgesteld. Wij hebben veel ervaring met het maken van inrichtingsontwerpen. Onze insteek is praktisch en gebaseerd op zowel de eisen van de gebruiker als van vigerende regelgeving (Arbo-, bouw- en gebruiksbesluit).

    Voor het maken van een inrichtingsontwerp stemmen we eerst met de opdrachtgever af wat de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget voor het interieurontwerp is. Met onze eigen mensen maken wij efficiënt en snel een inrichtingsplan en werken wij scenario’s uit. Indien hogere eisen aan het interieurontwerp worden gesteld contracteren wij een interieurarchitect. We werken op deze manier regelmatig samen met verschillende ontwerpers. Ook komt het regelatig voor dat wij samenwerken met een door de opdrachtgever geselecteerde en gecontracteerde interieurarchitect. Zo werken we bij PostNL vaak samen met Fokkema & Partners en hebben we bij ING samengewerkt met OTH (Ontwerpgroep Trude Hooykaas).

    Voor het tekenwerk maken wij gebruik van Autocad of Vectorworks. Meestal wordt eerst een opname op locatie gedaan om te controleren of de werkelijke situatie overeenkomt met de tekeningen en om de inventaris (o.a. meubilair) te noteren zodat deze elementen ook goed (op schaal) op tekening wordt gezet. Indien er geen tekeningen beschikbaar zijn, maken we deze.

    Stel een vraag