Zorg

Stel een vraag

  Zorg

  Veranderingen in de financiering van de AWBZ en de WMO dwingen organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg om het aanbod van vastgoed te herzien. Door de maatregelen ontstaat aan de ene kant leegstand in traditionele verzorgingstehuizen en aan de andere kant een tekort aan huisvesting voor cliënten met hogere zzp’s.

  Hoe kunnen we u helpen?

  Vgib speelt in op actuele thema’s in de zorg:

  • Training en opleiding
   We bieden theorie- en praktijkoefeningen over verschillende aspecten van brandveiligheid.
  • Brandveiligheid
   We training zorgmedewerkers op het gebied van verminderde zelfredzaamheid en tijdige ontruiming met onder andere table-top oefeningen.
  • Duurzaamheid
   We begeleiden directies en management bij visievorming en strategie.
  • Extramuralisering
   We adviseren over de transitie van verpleeg- en verzorgingstehuizen naar zelfstandige woonruimten.

  Stel een vraag