Stel een vraag

Woningcorporaties

Woningcorporaties ontwikkelen zich steeds meer tot regie-organisaties waarbij steeds hogere eisen gelden voor de inhuur van diensten. Corporaties streven nadrukkelijk naar ontzorging.

Vgib reageert op actuele ontwikkelingen bij corporaties.

  • Regie-organisatie. Aanvullende training en opleiding verzorgen op het gebied van vakkennis, projectbeheersing en communicatie voor projectleiders en toezichthouders.
  • Social return. Samenwerking zoeken met instanties voor sociale werkvoorziening bij schoonmaak en tuinonderhoud.
  • Brandveiligheid. Advisering omtrent brandveiligheid (zorgvastgoed), bemiddeling bij handhavingstrajecten en begeleiding van brandveiligheidsprojecten.
  • Capaciteit. Detacheren van projectleiders en toezichthouders voor inkoop- en onderhoudsprojecten, voor (warme) opnames en voor klachtenonderzoek.

Stel een vraag