Stel een vraag

  Zorg

  Veranderingen in de financiering van de AWBZ en de WMO dwingen organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg om het aanbod van vastgoed te herzien. Door de maatregelen ontstaat aan de ene kant leegstand in traditionele verzorgingstehuizen en aan de andere kant een tekort aan huisvesting voor cliënten met hogere zzp’s.

  Vgib reageert op actuele ontwikkelingen in de zorg.

  • Training en opleiding. Theorie en praktijkoefeningen over verschillende aspecten van brandveiligheid.
  • Brandveiligheid. Training van zorgmedewerkers op het gebied van verminderde zelfredzaamheid en tijdige ontruiming met onder andere table-top oefeningen.
  • Duurzaamheid. Begeleiding van directies en management bij visievorming en strategie.
  • Extramuralisering. Advisering over de transitie van verpleeg- en verzorgingstehuizen naar zelfstandige woonruimten.

  Stel een vraag